CV-Verifiering

En check av dina lämnade uppgifter

ToFindOut

Tillsammans skapar vi trygga arbetsplatser

Några saker att tänka på när du skriver ditt CV

Tre tips till ditt CV:

I takt med att bakgrundskontroller börjar ingå alltmer i sedvanliga rekryteringsprocesser inom alla branscher, har vi på ToFindOut också märkt av en allt större efterfrågan från våra kunder av att komplettera en baskontroll med en CV-verifiering. Gör dig själv en tjänst och granska ditt eget CV innan du skickar din allra första presentation av dig själv till din kommande arbetsgivare! För frågetecken kring tidslinjer och luddiga formuleringar kring examen ger inte en bra start hos en eventuell ny arbetsgivare.

Här är tre tips för dig som är på väg att uppdatera ditt CV för nästa steg i din jobbkarriär:
 1. Hitta inte på en egen formulering om en examen eller studier. Har du inte tagit examen så har du inte det och är du osäker ska du inte dra till med en gissning. Även om det är ett ärligt misstag så kan det upplevas oärligt av arbetsgivaren.
 2. Låt någon annan läsa ditt CV med "granskningsögonen" på sig. Det är lätt att bli blind på sina egna datum och formuleringar.
 3. Var ärlig och rak med eventuella glapp i din tidslinje.
ToFindOuts CV-verifieringsarbete har inte som syfte att leta fram ny information utan enbart att verifiera att den information som du som kandidat har lämnat i ditt CV är korrekt och sanningsenligt.

Hur går en CV-verifiering till?

CV-Verifiering:

Här kommer ett axplock av viktiga faktorer i vårt arbete och en kort sammanfattning om hur ToFindOut gör en CV-verifiering.
 1. Vi utgår alltid från det CV vi får från uppdragsgivaren för att undvika kommunikationsmissar, och kommer överens med denna vad som är relevant och hur lång tid tillbaka i CV:t som ska vidimeras och verifieras.
 2. Initialt granskas anställningar och utbildningar för att researchern ska bilda sig en uppfattning om särskilda fullmakter och enskilda intyg från kandidaten kan behövas för verifieringsarbetet.
 3. Tidigare arbetsgivares existens verifieras via Bolagsverket eller motsvarande. Är det bolag som köpts upp eller dylikt behöver detta också verifieras i bolagshistoriken.
 4. Det kan vara värt poängtera att vi inte ringer "rakt in" och verifierar uppgifter hos en befintlig arbetsgivare. Behövs denna uppgift verifieras gör vi allt för att så långt som möjligt vidimera anställningen utan att riskera att röja kandidatens process.
 5. Verifiering av tidigare anställningsperioder görs mot bolagen och här kan sökningen ibland vara snårig och då det kan behöva inhämtas information långt bak i tiden.
 6. Lämnade referenspersoner verifieras. Det betyder att vi kontrollerar att referentpersonen är den personen som kandidaten har uppgett, exempelvis att referenspersonen var den närmaste chefen under angiven anställningstid.
 7. Utbildningar verifieras genom direktkontakt med utbildningsinstitutet. Före detta steg verifieras också utbildningsinstitutet, att denna är ackrediterad av rätt instans (detta är exempelvis vanligt i de flesta stater i USA).
 8. ToFindOut redogör alltid med en logg i vår färdiga rapport där det framgår med vem och var vi har verifierat uppgifterna, samt vilken tidpunkt, Men också om uppgifter inte gick att verifiera samt en sammanfattande kommentar om hur researcharbetet har gått till.

Det är bättre att veta

ToFindOut:

Alla vinner på att rätt person hamnar på rätt plats. På längre sikt hjälper kloka rekryteringar att bygga den företagskultur och de värderingar som varje företag och varumärke vårdar ömt. Att fakta går före fördomar, bidrar dessutom på sikt till en arbetsmarknad där alla får en rättvis chans.

Vår utgångspunkt är att se vår tjänst som en självklar del i HR-arbetet. Det synsättet har hjälpt oss växa, vässa våra produkter och utveckla hela marknaden. Idag har vi ett unikt verktyg och en process som är direkt applicerbar på en vanlig rekrytering. Det är smart, smidigt och kostnadseffektivt.

ToFindOut startar aldrig ett researcharbete utan att vi har fått kandidatens tillåtelse. Kandidaten kan också närsomhelst, efter att hen lämnat sitt samtycke, dra tillbaka det. Samtycket gäller för övrigt endast en gång. Söker kandidaten ytterligare en tjänst hos samma arbetsgivare och de vill genomföra en kontroll krävs en ny tillåtelse från kandidaten.

Sagt om ovan

jens

"En naturlig och ofta förekommande fråga från kandidaten, vars CV ska verifieras, är om vi ringer till nuvarande arbetsgivare och frågar runt. Självklart gör vi inte det! För det mesta utesluts denna punkt i researcharbetet. I de fall vi behöver verifiera en pågående anställning gör vi detta på ett sätt som inte röjer kandidaten."

Jens, kvalificerad researcher på ToFindOut

marie

"Jag brukar säga till beställarna att "no news is good news". Det vanligaste är att vi inte hittar något avvikande i vårt arbete. Men när det inträffar är det viktigt att förmedla ett korrekt underlag inför kundens anställningsbeslut - så att kunden kan vara trygg i sin beslutsprocess."

Marie, kvalificerad researcher på ToFindOut

våra rapportpaket

Leveranstiden är från tre till cirka tio arbetsdagar.

Grundpaket

BASRAPPORT

En helhetsrapport som snabbt ger svar på grundläggande bakgrund inom personalia, ekonomi och juridiska spörsmål. Denna används på alla befattningar oavsett om det är den nye unga kundstjänstmedarbetaren hos ett telekombolag, den inhyrda programutvecklaren för uppdatering av ekonomisystemet eller nya affärsområdeschefen.

Specialist

SPECIALIST/CHEF

En utökad rapport inklusive verifiering av CV, vanligen aktuell då tjänsten kräver en viss typ av erfarenhet eller specifik utbildning. Ofta ska dessa personer anställas till befattningar där budget- och eller personalansvar ska ingå och relevant erfarenhet måste vara verifierad.

Executive

EXECUTIVE

En djup och utökad research på personens bakgrund kompletterat med en kartläggning av närliggande affärsrelationer. Researcharbetet utgår från tänkt befattning och utredningsarbetet är i dialog med uppdragsgivarens egen input och anpassas därefter. I detta rapportpaket genomförs också en research av personens förekomst i sociala medier, nyhetskällor och dess eventuella påverkan på kommande befattning.

utredningar

FÖRETAGSUTREDNING

Ibland ska man inte anställa utan ingå andra samarbeten där stora investeringar står på spel, både monetära som känslomässiga. Personen som företräder det bolag som du är på väg köpa upp eller sälja till är minst lika viktig som bolagets balansräkning. Eller så behöver du bara hjälp att få ett stort och korrekt faktaunderlag som möjligt.. Uppdragen är individuellt anpassade till varje specifikt behov.

Fler tjänster

Vill du veta mer?

Undrar du kanske vad kandidater egentligen tycker om att bli bakgrundskontrollerade, om vi googlar på kandidater, vad en CV-verifiering kostar, vilka ToFindOut är, eller rentav hur en bakgrundskontroll går till? Ställ din fråga så ska vi försöka svara så bra och snabbt vi kan.

karta

Barnhusgatan 3

111 23 Stockholm

Sverige

telefon

08-611 10 20